Polityka Prywatności

 1. My, firma KACEDE PRACOWNIA PROJEKTOWA z siedzibą w Gdańsku, ul. Ogarna 15/19A/8, NIP: 5832555308, REGON: 220195602, jesteśmy administratorem Strony dostępnej pod adresem kacede.pl (dalej: „Strona”), wraz z jej wszystkimi podstronami oraz wersjami językowymi, a także administratorem danych osobowych określonych poniżej.
 2. Gromadzimy dwa rodzaje informacji o każdej osobie odwiedzającej Stronę: dane osobowe oraz informacje niebędące danymi osobowymi.
 3. Dane osobowe to informacje, które pozwalają na określenie Twojej tożsamości. Dane te przekazywane są podczas korzystania z formularza kontaktowego obejmują: Twoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy orz adres e-mail.
 4. Ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania na Stronie zapewnia 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.
 5. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w zgodzie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych&nbspi&nbspw&nbspsprawie swobodnego przepływu takich danych, do czasu przedawnienia roszczeń.
 6. Możemy powierzyć gromadzone dane osobowe innym podmiotom, takim jak hostingodawca, obsługa księgowa, obsługa prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze w udokumentowany sposób.
 7. Nie wykorzystujemy zgromadzonych danych osobowych w celu innym niż podany podczas ich przekazywania. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za Twoją zgodą lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowej obsługi formularzy określonych w ust. 2.
 9. Informacje niebędące danymi osobowymi to dane, które nie pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości. Dane te obejmują rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego, nazwę usługodawcy internetowego (ISP), adres IP, datę i godzinę wizyty na Stronie. Informacje te służą nam do poprawnego działania formularza zawarcia umowy, administrowania Stroną, analizowania trendów, zbierania informacji statystycznych.
 10. Informacje niebędące danymi osobowymi są zbierane anonimowo, z wyłączeniem informacji gromadzonych poprzez formularz zawarcia umowy.
 11. Strona wykorzystuje mechanizm automatycznego przechowywania danych typu cookies. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na personalizację elementów Strony, zapamiętanie preferencji językowych oraz tworzenie statystyk oglądalności Strony. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala w żaden sposób na ustalenie Twojej tożsamości.
 12. Możesz samodzielnie decydować czy akceptujesz pliki cookies, za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies skutkować może utratą możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie urządzeń których używasz do korzystania ze Strony, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie ze Strony.
 14. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość i działanie podlinkowanych stron internetowych, należących do osób trzecich.
 15. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z Polityką Prywatności składaj na adres poczty elektronicznej biuro@kacede.pl.
 16. Postanowienia Polityki Prywatności podlegają przepisom prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.