Projektowanie wnętrz restauracji

Projektowanie restauracji jest zadaniem, które można powierzyć jedynie najlepszym architektom, ze względu na ogrom szczegółów, które powinny być wzięte pod uwagę już na etapie tworzenia projektu. Poza opracowaniem wizerunku lokalu, należy także rozważyć wiele aspektów funkcjonalnych, które są specyficzne dla projektowania przestrzeni gastronomicznych.

Projektowanie wnętrz restauracji. Sala śniadaniowa hotelu Sadova, Gdańsk.Wygląd i funkcjonalność

W nawiązaniu do wizualności, restauracja powinna być przystosowana przede wszystkim to miejsca, w którym się znajduje, a co za tym idzie – również i do oczekiwań klientów. Zdarza się, że inwestor dysponuje już konkretnym planem rozwojowym restauracji. Pozwala to na odpowiedni opis klientów docelowych restauracji, co pozwala projektantowi stworzyć aranżację dopasowaną do określonego typu klienteli. Z drugiej zaś strony, ważne jest, aby restauracja spełniała odpowiednio wymogi personelu. Projekt wnętrz restauracji obejmuje nie tylko salę jadalną, ale również i zaplecze, ladę, a także wszystkie poboczne pomieszczenia.

 

Klimat i oświetlenie

Jednym z najbardziej istotnych elementów projektu wnętrza jest zawsze oświetlenie. Musi ono odpowiednio korespondować ze stylem wystroju restauracji, jednocześnie jednak powinno zapewniać prawidłową widoczność w każdym miejscu. Instalacje świetlne w restauracjach są dość rozległe, dlatego właśnie wymagają zasilania o odpowiednio dostosowanych parametrach. W tym wypadku nasi projektanci zwracają uwagę na konieczność kwestii wydajnościowych. Często zatem korzysta się ze wsparcia profesjonalistów w zakresie sieci energetycznych, co zapewnia korzystniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Nagłośnienie

W niektórych lokalach pojawia się również problem z aranżacją odpowiedniego systemu nagłaśniającego. Dotyczy to w szczególności większych restauracji, w których to konieczna jest analiza akustyczna właściwości pomieszczenia i przy każdym planie aranżacji tego typu nasi projektanci zwracają uwagę na problemy wynikające z wpływu wywieranego przez określone elementy wystroju wnętrza na sposób rozchodzenia się dźwięku. W takim wypadku należy uważać, aby przedmioty dekoracyjne nie zasłaniały głośników w restauracji. Warto brać pod uwagę również, że projekty wnętrz restauracji zaliczane są do projektów branżowych. Oznacza to, że są one objęte wymaganymi przepisami, a także projekt powinien być stworzony wyłącznie ze względów praktycznych.

Funkcjonalność przede wszystkim

W każdym wnętrzu restauracyjnym wyróżnia się dwie części, czyli zaplecze i salę. Nie zawsze jednak zaplecze może być zupełnie odrębne, dlatego czasem klienci mogą podejrzeć pracę kucharzy, co nie zawsze jest zamierzone. W aranżacji zaplecza nasi architekci biorą pod uwagę przede wszystkim funkcjonalność. Często traktując estetykę jako wariant czystości oraz higieny. Niemniej jednak, jeśli kuchnia staje się elementem Sali restauracyjnej, estetyka powinna zostać odpowiednio rozwinięta, ale z zachowaniem należytej funkcjonalności. Dodatkowo, należy również pamiętać o ograniczeniach wynikających z przepisów.